Guide til en god onboarding

Mann som ønsker en nyansatt velkommen til god onboarding

Det blir kostbart hvis vi ikke klarer å beholde de talentene vi bruker så mye ressurser på å finne. Det må være en sammenheng mellom de ressursene vi bruker på å rekruttere, og de ressursene vi bruker på å hjelpe nyansatte til å fungere godt i organisasjonen (Fische, 2014, 19).

Vi har satt sammen denne guiden til en god onboarding for deg som har egne ansatte, leder et team, eller på andre måter er involvert i nyansettelser. Er et av dine ansvarsområder å ta imot en nyansatt? Da vil du ha stor nytte av å etablere en strategi eller prosess for onboarding.

Denne guiden vil forklare deg hvordan, og gi deg et solid grunnlag for å etablere en 12 måneders onboardingplan, der de første 3 månedene er de kritiske. Bakerst i guiden vil du finne et forslag til en sjekkliste som du kan gjøre til din egen.

Fyll ut skjemaet for å laste ned guiden